Kontakta SBS

Om du har frågor rörande SBS direkt kan du kontakta oss på adressen nedan eller mejla. Vi kan tyvärr inte svara på allmänna frågor om buddhismen, skolfrågor etc.

Om du har sådana frågor eller frågor som gäller de enskilda medlemsorganisationerna ber vi dig kontakta dem direkt. Till medlemsorganisationerna

För frågor om medlemskap och ansökningshandlingar:
Till ansökningshandlingar


Mailadresser till styrelsen:
Ordförande Trudy Fredriksson: trudy@buddhism-sbs.se

Vice ordförande Bhante Dhammaratana: bhanted@buddhism-sbs.se

Sekreterare Katja Panova: katja@buddhism-sbs.se


Postadress:
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS)
Erstagatan 31
116 36 Stockholm


Organisationsnummer: 802017-7260


SBS plusgiro nr: 169 34 99 - 4


SBS hemsida är designad av Marie Ericsson