Medlemmar i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

SBS hemsida är framförallt en portal till medlemmarnas egna hemsidor. Varje länk leder till en kort presentation av varje enskild medlemsgrupp. På dessa informationssidor hittar du också länkar som tar dig vidare till respektive grupps hemsida.


Buddhas Light International Association, BLIA - Rosersberg

Buddha Saddha Dhamma förening - Göteborg

Buddhistiska Föreningen i Lappland/Fredrika

Buddhistiska Föreningen i Luleå

Buddhistiska gemenskapen Triratna - Stockholm

Föreningen för DiamantvägsBuddhism, Karma Kagyu - linjen

Burmesiska buddhistföreningen, Tiratana kloster - Hjortkvarn

Dai Bi Tam templet - Bjuv/Gnosjö

Föreningen 3 juveler - Stockholm

Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg

Karma Yönten Ling - Malmö

Sakya Changchub Chöling - Stockholm

Samfundet för tibetansk buddhism, Karme Tenpe Gyaltsen - Stockholm

Stockholm Buddhist Vihara

Svenska Soto-zen föreningen - Lund

Thaiförening Prahakbuddhakon

Vietnamesisk Buddhistisk Kulturförening - Malmö

Vietnamesisk Kultur- och Buddhistförbund - Angered

Vipassanagruppen - Stockholm

Wat Buddharama - Värmdö

Wat Pah Sokjai templet

Wat Sanghabaramee - Eslöv

Wat Santinivas - Haninge

Zenbuddhistiska Samfundet - Stockholm/Fellingsbro