Delegater från SBS deltog och höll tal på UN Vesak i Bangkok, Thailand, 27 till 30 maj 2015

SBS styrelseledamot Phra Maha Boontin och SBS sekreterare Katja Panova deltog i UN Vesak i Bangkok som delegater från Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.

Mahachulalongkornrajavidyalaya

Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Thailands Kungliga Regering är värd för UN Vesak i Bangkok sedan 2004 med Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) som huvudorganisatör för eventet med ca. 5 000 deltagande buddhistiska ledare och representanter i år från olika buddhistiska organisationer från över 80 länder.

Årets huvudtema för UN Vesak i Bangkok var Buddhism och Världskriser. Huvudtemat var sedan uppdelat på fyra diskussions- och seminarieområden:

1. Buddhismens respons på samhällskonflikter

2. Buddhismens respons på miljöförstörelse

3. Buddhismens respons på utbildningskrisen samt

4. Buddhism och samfundet ASEAN.

Klicka här för länk till hemsidan med utförlig information om UN Vesak 2015 i Bangkok

Första UN Vesakdagen inleddes med en öppningsceremoni i den mycket stora och fina konferenshallen, på Mahachulalongkornrajavidyalaya University. HH Somdet Phra Maharatchamangkalacharn och Vördade Professorn Dr. Phra Brahmapundit, rektor för Mahachulalongkornrajavidyalaya University och medlem i Rådet för Supreme Sangha höll öppningstal. Hennes Höghet Prinsessa Bajrakitiyabha representerade Thailands Kung och invigningstalade.

Senare under dagen talade buddhistiska ledare och representanter från olika länder och buddhistiska traditioner i konferenssalen.

På eftermiddagen läste Katja Panova upp Sveriges Buddhistiska Samarbetsråds hälsning på engelska för UN Vesaks deltagare.

Ladda ner filen i PDF-format med SBS gratulationsanförandet


Katja Panova läser SBS gratulationsanförandet och Vägra Hata!-uttalandet
Katja Panova läser SBS gratulationsanförandet och Vägra Hata!-uttalandet

Ämnet i gratulationsanförandet från SBS passade väl in med temat för årets UN Vesak, som bland annat handlar om samhällskonflikter och hur vi kan stödja varandra i samhället för bibehållen fred och harmoni. Katja läste vidare även upp uttalandet från kampanjen Vägra Hata! inför åhörarna i den väldiga konferenshallen.

SBS hälsningen och Vägra Hata! uttalandet blev mycket uppmärksammade och uppskattade av åhörarna. Många ville veta mer om de projekt, som Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd arbetar med och ville ha mer information om Vägra Hata! kampanjen i Sverige.


Här kan du läsa artikeln om SBS -anförandet, som valts ut för publicering på The Buddhist Channels hemsida den 2 juni 2015

Texten och rubriken är på engelska: Buddhist Cooperation Council of Sweden participates in "Refuse to Hate!" program.

Texten med Vägra Hata! uttalandet har även lagts in på Buddhistchannel.tv på flera andra språk: kinesiska, svenska, burmesiska, vietnamesiska och thailändska. Buddhistchannels hemsida läses av cirka två miljoner buddhister världen över.


Mer information om Vägra Hata!-kampanjen

Nästa dag, den 29 maj, hölls det workshops på Mahachulalongkornrajavidyalaya University, där deltagarna kunde välja bland fyra ovannämnda ämnen i fyra separata konferenslokaler i universitetsbyggnaden. Deltagarna kunde se talarnas PPT-presentationer och ställa frågor till panelen.

Delegaterna
Delegaterna på United Nations Conference Center

Sista dagen inbjöds alla UN Vesak-delegaterna till det thailändska UN Konferenscentret (UNCC) i Bangkok. Bland talare på UNCC kan nämnas Thailands Premiärminister Prayuth Chan-o-cha, UN sekreterare Ban Ki-Moon och Irina Bokova, Generaldirektör på UNESCO.

<P
UN Vesak-delegaterna i väntan på bussar, som skall ta dem från UNCC till Buddhamonthon-parken

På eftermiddagen den 30 maj åkte alla deltagare i bussar från UNCC till Buddhamonthon park för ljusceremoni till ära av att Prinsessan Maha Chakri Sirindhorn fyllde 60 år. Det hölls tal i stora tält, dit gästerna var inbjudna till skydd mot den fortfarande gassande solen utanför.

UN

UN Vesak-deltagarna på väg till ljusceremonin.

Efter ca en timme började den avslutande ljusceremonin. Deltagare fick fina ljusstakar med tända ljus att bära upp till den berömda drygt 15, 9 meter höga statyn av stående Buddha i Buddhamonthons park. Det blev en fin avslutning på de tre UN Vesakdagarna.

Munkarna

Munkarna reciterar Prajna Paramita Sutran framför Buddhastatyn i Buddhamonthon-parken

Många buddhister från olika länder och buddhistiska traditioner läste Sutror och reciterade böner framför den väldiga, imponerande statyn, medan den ljusklara solnedgången ebbade ut i skymning.

Buddhastatyn i Buddhamonthon-parken</H6></CENTER>


<P>

</TABLE>
<DIV align=

Tillbaka