Vipassanagruppen - Stockholm

Vipassanagruppen


Vipassana betyder insikt. Det är en meditationsmetod som lärdes ut av Buddha på 500-talet f Kr. Den utvecklar upp­märksamhet här och nu och leder till medkänsla, sinnes­jämvikt och upplysning.


Vipassanagruppenär en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation. Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar samt kortare och längre meditations-retreater.http://sangha.nu/