Buddhistiska gemenskapen, Karme Tenpe Gyaltsen - Stockholm

Samfundet för tibetansk buddhism

- Karme Tenpe Gyaltsen, KTG


Samfundet bildades 1976 i syfte att ge intresserade tillfälle att ta del av buddhistisk lära och livsinställning, särskilt i Kagyu, den muntligt överförda traditionen.


Karme Tenpe Gyaltsen betyder Karma Kagyulärans segerbanér. Denna traditions överhuvud är H.H. Gyalwa Karmapa och verksamheten i Sverige leds av Karmapas representant Lama Tsultim Rinpoche och samfundets styrelse.http://www.ktg.nu/