Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg

Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg


Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg bildades i juni 1994 av en grupp som träffats och studerat tibetansk buddhism under några år.


Gruppen har ingen fast lärare knuten till föreningen, men varje termin bjuder de in lärare, eller med ett tibetanskt ord lamor, för helgkurser. Helgkurserna föregås oftast av ett offentligt föredrag om ett fristående ämne. Kurserna innehåller alltid undervisning, frågor och meditation.http://tibetanskbuddhism.se/