Föreningen för DiamantvägsBuddhism, Karma Kagyu - linjen

Föreningen för DiamantvägsBuddhism, Karma Kagyu - linjen


Våra grupper inom diamantvägsbuddhismen i Sverige erbjuder möjligheten att komma i kontakt med Buddhas tidlösa visdom som den praktiseras inom Karma Kagyu-linjen, en av de fyra buddhistiska linjerna från Tibet.


www.buddhismen.se