Burmesiska buddhistföreningen i Sverige - Tiratana kloster

Burmesiska buddhistföreningen, Tiratana kloster - Hjortkvarn


Burmesiska Buddhistföreningen bildades i december 2007. Föreningen har sitt säte vid Tiratana kloster i Hjortkvarn. Föreningen har c:a 170 medlemmar idag och de kommer från många olika kommuner i Sverige. Medlemmarna tillhör olika etniska grupper som alla kommer från Burma/Myanmar. Föreningens syfte är att öka kunskapen om theravadabuddhismen, att ge den buddhistiska tron i arv till kommande generationer och att bevara den buddhistiska traditionen och kulturen.


http://tiratana3.blogspot.se/

FB: TIratana Temple Sweden