Buddhistiska gemenskapen Triratna

Buddhistiska gemenskapen Triratna


är en del av Triratna Buddhist Community, en internationell buddhistisk rörelse som grundar sig på traditionell buddhism och hämtar inspiration från buddhismen som helhet. (Triratna bytte namn under våren 2010 för att tydligare spegla dess internationella karaktär, och hette tidigare Västerländska Buddhistordens Vänner, VBV).


Triratna har sin grund i en levande tradition av utövande och insikt, trogen den fundamentala andan i Buddhas lära, men söker samtidigt nya och relevanta uttryckssätt, anpassade till dagens människor och samhälle.


www.stockholmsbuddhistcenter.se