Buddha Saddha Dhamma förening - Göteborg

Buddha Saddha Dhamma förening

– Wat Pha, Göteborg


Wat Pha är ett buddhistiskt tempel inom Theravadatraditionen. Templet har funnits i Göteborgsområdet sedan år 2002, då föreningen Buddha Saddhadamma bildades av i Sverige boende thailändare och av svenskar som önskade lära mer om buddhism.


Wat Pha har under sommaren 2013 flyttat till ett nytt, stort tempel. Den nya besöksadressen finns under Kontakta oss på www.buddhasd.se.

Mejladressen till Wat Pha är: Info@watphagbg.se.


Hemsida: www.buddhasd.se