SBS organisation

SBS OrganisationSveriges Buddhistiska Samarbetsråd består av ett råd som möts minst en gång per år för ett årsmöte. I rådet ingår en representant ur varje medlemsförening. Rådet väljer en styrelse, som driver det löpande arbetet under året.


Styrelsen består under 2019 av:


Trudy Fredriksson, ordförande (Samfundet för tibetansk buddhism, Karme Tenpe Gyaltsen)

Bhante Dhammaratana Nayaka Maha Thera, vice ordförande (Buddhistiska Viiharaföreningen/Stockholm Buddhist Vihara)

Eva Abrahmsén, kassör (Sakya Changchub Chöling)

Ekaterina (Katja) Panova, sekreterare, (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg)

Jina Woodburn, ledamot, Zenbuddhistiska Samfundet

Phra Ben Athaphong Molen, ledamot (Wat Pah Sok Jai Förening)

Phra Boonsee Kongjok, ledamot (Wat Santinivas)

Wendy Har, ledamot (BLIA – Buddhas Light International Association, Stockholm chapter)

Valy Lind, ledamot (Buddhistiska föreningen i Lappland, Sverige)
Ansökan om medlemskap i SBS


Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd vill gärna att fler buddhistiska föreningar/samfund blir medlemmar.

Om er organisation skulle vara intresserad av detta, läs då SBS stadgar och ladda ned ansökningshandligar.


Till stadgar


Till ansökningshandlingar