Svenska

Från 01-01-2020 har Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till

Sveriges buddhistiska gemenskap och är idag ett registrerat trossamfund.

Denna gamla sidan kommer att upphöra.


Vi hänvisar er till vår nya hemsida: www.sverigesbuddhister.se

Välkommen till Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd - SBS