Vesak and Annual meeting 2009


Bilder från SBS:s verksamhetVesak och årsmöte 2009