Uttalande om flyktingsituationen - Sveriges interreligiösa råd den 25 oktober 2015

Kära Dharmavänner,

den 25 oktober 2015 hade DN en helsidesannons på sidan 3 med Sveriges Interreligiösa Rådets uttalande om flyktingsituationen. Jag bifogar uttalandet här och rådet vädjar till alla att läsa upp och sprida det inom våra sammanslutningar, eventuella hemsidor, mejllistor, Facebook och övriga medier.

Ingen kan förbli oberörd av de dagliga bilderna av flyktingar, som under oumbärliga omständigheter flyr sina hemländer undan våld och förtryck. De knackar nu på vår dörr som sista utväg i hopp om trygghet och ett värdigt liv. Tack och lov har oerhörda hjälpinsatser mobiliserats både från myndigheter, frivilligorganisationer och privatpersoner. Men vi ser tyvärr också motsatsen, bland annat bränderna på asylboenden och attacken i Trolhättan, där extrema krafter försöker motarbeta den generositet som har väckts till liv hos många. Därför behöver vi stå starka och enade nu i vår djupa önskan att minska lidandet och skapa en medmänsklig tillvaro för oss alla.

Det är vår förhoppning att det bland våra respektive medlemmar också tagits initiativ till engagemang av olika slag. Om det är fallet vore vi tacksamma att få ta del av det som är aktuellt hos er.

Här ett exempel: Alexander är läkare och en av oss som gör en frivilliginsats när han har möjlighet:

'För mig innebär det en möjlighet att utveckla medkänsla i praktiken. Jag blir berörd av dessa människor som lämnat allt de äger och sina hem för att de precis som jag inte vill lida. De har förlorat nära och kära. Kan jag vara där och ge vänligt stöd och hjälp i det lilla så gagnar det alla. Ofta glömmer vi bort vikten av kärleksfull vänlighet. Hela flyktingkrisen är en chans för oss att använda de verktyg vi lärt oss i meditationen och att utveckla det goda hjärtat.'

- Ingen kan göra allt, men alla kan göra något-

Vänliga hälsningar

Trudy Fredriksson, ordförande

Sveriges buddhistiska samarbetsråd


Uttalande om flyktingsituationen - Sveriges Interreligiösa Råd den 25 oktober 2015

Världen står just nu inför en av historiens största flyktingkriser. 60 miljoner människor uppskattas vara på flykt undan krig och förföljelse. Bland dem lyckas ett fåtal ta sig till Europa. En del av dem kommer till Sverige.

Som företrädare för olika religioner och samfund i Sverige vill vi påminna om vårt ansvar, på humanitär och religiös grund, att stå upp för våra medmänniskor i denna svåra tid. Vi välkomnar de flyktingar som behöver skydd och ett nytt hem. Vi fortsätter att lyfta fram den mänskliga värme och respekt för främlingen som tillhör grunderna inom våra religioner. Tillsammans vill vi omfamna de behövande. Vi vill motarbeta den rädsla och de fördomar som också finns inom oss, liksom i samhället.

Sveriges Interreligiäsa Råd vill verka för trygga flyktvägar till och inom Europa. Vi uppmuntrar alla religiösa församlingar och samfund att göra vad de kan för att använda sina lokaler, personal och frivilliga för att hjälpa de flyktingar som kommer till Sverige.

Vi uppmanar alla, oavsett religiäs och kulturell tillhörighet, att nu och i framtiden stå upp för alla människors lika värde och värdighet. Vi vill samtidigt rikta en vädjan till Sveriges regering och politiker samt till världssamfundet och religiösa och politiska ledare i konfliktområdena att verka för fred genom dialog, samt att i allt värna de universella mänskliga rättigheterna.

Du kan läsa och ladda ner pressmeddelandet i PDF-format

-Uttalande om flyktingsituationen - Sveriges Interreligiösa Råd den 25 oktober 2015