Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, Nyhetsarkiv


- Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd deltog i Vägra Hata manifestationer runtom i landet, 30 januari - 2 februari 2015

- Religiösa ledare fördömer våld och hatbrott - Pressmeddelande från Sveriges Interreligiösa Råd

- Vandring för vänskap - en manifestation för vänskap och fred, 14 december 2014

- Seminarium Trossamfundens roll inom den andliga vården i sjukvården och i samhällets krisstöd, 13 september 2014 i Eslöv

- Bilder från SBS Årsmöte och Miljöseminarium,
   29 maj 2014

- SBS Årsmöte och Miljöseminarium
   29 maj 2014

- Sanghakonferens, 25 - 26 februari 2014

- Program för World Interfaith Harmony Week,   8 februari 2014

- Signerat uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd
   för religions och trosfriheten, 30 januari 2014

- Kompetensutveckling för trossamfundsledare.
   Första kursomgången, 13 november 2013 till 22 januari 2014

- Utbildningsdag i andlig vård och krisberedskap i Göteborg
   13 oktober 2013

- Utbildningsdag i andlig vård och krisberedskap i Stockholm
   15 september 2013

- Socialdepartementets pressmeddelande 9 september 2013:
   Satsningar på trossamfunden i budgetpropositionen 2014

- Religionernas fredsskapande kraft, World Interfaith Harmony Week
  3-10 februari 2013, i Stockholm

- Buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården, 2013

- Sanghamöte och SBS:s årsmöte, 9 - 10 mars 2013

- Rapport från Sakyadhitakonferensen i Indien
  5-12 jan, 2013

- Interreligiösa rådets uttalande om religions- och övertygelsefrihet 11 februari 2012