Buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården

Sveriges Buddistiska Samarbetstråd har sedan 2013-01-01 två behöriga buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården. Det är Trudy Fredriksson som ansvarar för kontakter inom Mälardalsområdet och norra Sverige samt Ekaterina Panova för södra- och västra Sverige.

En av huvuduppgifterna för koordinatören är att vara en kontaktlänk med sjukhusen inom det geografiska ansvarsområdet, i frågor som rör behov av buddhistisk andlig vård och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha.

En annan huvuduppgift är att ställa samman och uppdatera kontaktlistor över personer som företräder de buddhistiska sammanslutningarna och som kan kallas in till ett sjukhus när en patient eller dennes anhöriga så önskar.

Kontaktuppgifter:

Trudy Fredriksson
Buddhistisk koordinator för andlig vård för Mälardalen och norra Sverige
Phone: +46 (0)762 05 27 09
E-mail: trudy@buddhism-sbs.se

Ekaterina (Katja) Panova
Buddhistisk koordinator för andlig vård för södra och västra Sverige
Phone: +46 (0)727 05 30 10
E-mail: katja@buddhism-sbs.se

Trudy och Katja

Tillbaka